เปิดเบื้องลึก! ปฏิรูปตำรวจ ทำไมไปไม่ถึงไหน?

27 ก.พ. 2562 เวลา 5:40 น.

เปิดเบื้องลึกปัญหาความล่าช้าในความพยายามปฏิรูปภายในระบบตำรวจ จากงานเสวนาวิชาการ หัวข้อ "เกือบ 5 ปี กฎหมายปฏิรูปตำรวจและการสอบสวน ถูกซุกไว้ที่ไหน จะมีผลบังคับใช้เมื่อใด?" จัดโดย เครือข่ายประชาชนปฏิรูปตำรวจ(คป.ตร.)

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อยกร่าง พ.ร.บ. ปฏิรูปตำรวจ แก้ไขใหม่ แต่ไม่ผ่านในชั้น สนช. เพราะติดปัญหาหลายด้าน อาจจะไม่ทันในรัฐบาลชุดนี้ เพราะจากกำหนดเดิมคงไม่ทันแน่นอน ในกรอบเวลา 1 ปี ของรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 20 ล่าสุด!  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา การเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ "เกือบ 5 ปี กฎหมายปฏิรูปตำรวจและการสอบสวน ถูกซุกไว้ที่ไหน จะมีผลบังคับใช้เมื่อใด?" จัดโดย เครือข่ายประชาชนปฏิรูปตำรวจ(คป.ตร.) หรือ Police Watch โดย ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต อดีตคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และกรรมการพิจารณาร่างพรบ.ตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า ตอนนี้ประเทศไทยเรามีหลายเรื่องที่อยู่ในหมวดของการปฏิรูป เรื่องตำรวจเป็นเรื่องที่สองรองจากการปฏิรูปการศึกษา ชีวิตเราทุกวันนี้เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันถ้าเราไม่ปฏิรูปตำรวจ ความเป็นธรรมก็ไม่เกิด รัฐธรรมนูญก็ไม่มีความหมาย เบื้องหลังความล่าช้าคืออะไร?ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต จะมาเปิดใจผ่านรายการ

โดย ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต ได้เปิดเผยว่า ความจริงแล้ว ส่วนที่ กรธ. ยกร่างและได้มีการบัญญัติเป็นรัฐธรรมนูญ อยู่ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติในการปฏิรูปประเทศ และอยู่ในส่วนของบทเฉพาะกาล ซึ่งในกระบวนการ ทุกฝ่ายได้ทำไปตามเหตุ ตามผล ต้องเข้าใจว่าการปฏิรูปมันมีหลายสายด้วยกัน อนึ่งก็คือที่มา มีมาตั้งแต่การตั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะมาถึงการยกร่างรัฐธรรมนูญของ กรธ. และนำมาซึ่งการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปในชุดต่างๆ

จริงๆ แล้วตนเชื่อว่า ทุกคนเข้าใจดีว่าองค์กรตำรวจเป็นองค์กรที่ใหญ่มาก การที่จะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขโครงสร้าง เพื่อที่จะให้สามารถทำงานที่เป็นเรื่องสำคัญสำหรับบ้านเมืองได้นั้น จะต้องใช้เวลา โดยภาพรวมของการที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข การปฏิรูปของคณะกรรมการชุดต่างๆ ได้ทำให้แนวทางต่างๆ มีความชัดเจนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปฏิรูปการสอบสวน หรือการปฏิรูปเรื่องโครงสร้าง แต่ทั้งนี้ ส่วนต่างๆ เหล่านี้ก็ต้องการเวลา อย่าเพิ่งด่วนสรุป ว่าทำไม่เสร็จแล้วจะถือว่าเป็นความล้มเหลว

เปิดเบื้องลึกปัญหาความล่าช้าในความพยายามปฏิรูปภายในระบบตำรวจ จากงานเสวนาวิชาการ หัวข้อ

ปฏิรูปตำรวจ...ทำไมไปไม่ถึงไหน???

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น.- 09.30 น. ทางช่อง NOW 26 ดำเนินรายการโดย “ ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์” เจาะลึกประเด็นร้อน.. เสิร์ฟอาหารสมองยามเช้า วันนี้ * ปฏิรูปตำรวจ...ทำไมไปไม่ถึงไหน???*รับฟังเสียงสัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์กับ ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต อดีตคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และกรรมการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ตำรวจ รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ