เปิดใจ “อ.ธนวรรธน์” อนาคตการยางของไทย

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น.- 09.30 น. ดำเนินรายการโดย “ ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์” เจาะลึกประเด็นร้อน.. “เปิดใจ “อ.ธนวรรธน์” อนาคตการยางของไทย” รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ