ทุจริตสหกรณ์รถไฟฯ กระทบ 14 สหกรณ์ – 2 แบงก์

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น.- 09.30 น. ดำเนินรายการโดย “ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์” เจาะลึกประเด็นร้อน “ทุจริตสหกรณ์รถไฟฯ กระทบ 14 สหกรณ์ – 2 แบงก์” รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ