เปิดใจ! “มานะ นิมิตรมงคล” กับคำถามแรงถึง คตช. 8 เดือนไม่ประชุม

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันพุธ ที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น.- 09.30 น. ดำเนินรายการโดย “ ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์”

คำถามแรงๆ…จาก “มานะ นิมิตรมงคล”

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันพุธ ที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น.- 09.30 น. ดำเนินรายการโดย “ ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์” เจาะลึกประเด็นร้อน.. วันนี้ *คำถามแรงๆ…จาก “มานะ นิมิตรมงคล”* รับฟังเสียงสัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์กับ มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ