รอง ผบช.ก. เปิด 3 ข้อหา “พุทธะอิสระ”

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น.- 09.30 น. ดำเนินรายการโดย “ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์” เจาะลึกประเด็นร้อน “รอง ผบช.ก. เปิด 3 ข้อหา “พุทธะอิสระ””” รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ

3 ข้อหา “พุทธะอิสระ”

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น.- 09.30 น. ดำเนินรายการโดย “ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์” เจาะลึกประเด็นร้อน “รอง ผบช.ก. เปิด 3 ข้อหา “พุทธะอิสระ””” รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ