ซ่อม ตร.สันติบาล! ที่มาวิบากกรรม “ปล้น – อั้งยี่”

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น.- 09.30 น. ดำเนินรายการโดย “ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์” เจาะลึกประเด็นร้อน “ซ่อมตร.สันติบาล! ที่มาวิบากกรรม “ปล้น – อั้งยี่”” รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ

วิบากกรรม “ปล้น – อั้งยี่”

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น.- 09.30 น. ดำเนินรายการโดย “ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์” เจาะลึกประเด็นร้อน “ซ่อมตร.สันติบาล! ที่มาวิบากกรรม “ปล้น – อั้งยี่”” รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ