สะพัด! สนช. ส่อตีตก 2 ว่าที่ กกต.

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น.- 09.30 น. ดำเนินรายการโดย “ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์” เจาะลึกประเด็นร้อน “สะพัด! สนช. ส่อตีตก 2 ว่าที่ กกต.” รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ

ในแวดวงการเมืองจะมี 2 รายชื่อที่ไม่ผ่าน

ในแวดวงการเมืองจะมี 2 รายชื่อที่ไม่ผ่าน ทั้งหมดในการสอบข้อเท็จจริงเราได้สอบทั้ง 22 หน่วยงานรวมถึงข้อร้องเรียนของประชาชนก็มีข้อมูลในหลายทาง การตรวจสอบทำโดยกรรมการกลางติดตามรายละเอียดได้ในรายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น.- 09.30 น. ดำเนินรายการโดย “ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์”