จริงหรือ? องค์กรต้านโกงให้ "บิ๊กตู่" เต็มร้อย

30 ส.ค. 2561 เวลา 4:21 น.

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น.- 09.30 น. ดำเนินรายการโดย "ประจักษ์ มะวงษา" และ "อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์" เจาะลึกประเด็นร้อน "องค์กรต้านโกงให้ "บิ๊กตู่" เต็มร้อย"

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันในประเทศไทย มีบทบาทในภาคส่วนต่างๆ ในการเข้าไปมีส่วนร่วมคอยดูเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ที่ผ่านมาคิดว่าความเชื่อ ความคิดของผู้คนที่พยายามปลูกฝังให้รู้เรื่องคอร์รัปชันนั้นดีขึ้นแค่ไหนอย่างไร ไปพูดคุยกับดร.มานะ นิมิตมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันในประเทศไทย