วิกฤต “สหกรณ์ออมทรัพย์” เผือกร้อนในมือรัฐบาล

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น.- 09.30 น. ดำเนินรายการโดย “ประจักษ์ มะวงษา” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์” เจาะลึกประเด็นร้อน 3 สหกรณ์เสี่ยงล้มตามรอยคลองจั่น และ”วิกฤต “สหกรณ์ออมทรัพย์” เผือกร้อนในมือรัฐบาล” ไปร่วมพูดคุยปัญหาที่เกิดขึ้นกับคุณกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์