จับตา “ลุงตู่” ปล่อย “บิ๊กฉัตร” คุม คตช.

หลังการปรับโครงสร้าง คตช. มีการเรียกประชุมครั้งที่ 1/2561 มีพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในที่ประชุมมีการแสดงความคิดเห็นว่ามาตรการทางการปราบปรามจะทำให้เห็นผลเด่นชัด จึงอยากให้ผู้บริหารระดับสูงคือระดับรองนายกรัฐมนตรี มาเป็นประธานคณะอนุกรรมการในการดำเนินการแทน ซึ่งเป็นข้อเสนอของกรรมการในที่ประชุม เป็นกฎเสนอขึ้นมา