ไหวมั้ย? ฮือต้านซูเปอร์บอร์ด “สุขภาพ” รอบทิศ

หากยังจำกันได้ กรณีแนวคิด “ซูปเปอร์บอร์ดสุขภาพ” หรือชื่อเต็มคือ “คณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ” ทันทีที่ครม.มีมติอนุมัติ ร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว และทันทีที่ข้อมูลกระจายออกมาต่างมีเสียงคัดค้านกันอย่างกว้างขวาง ทั้งเรื่องโครงสร้าง สิทธิประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ ร่วมพูดคุยไปกับ คุณสุภัทรา นาคะผิว กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ในประเด็นที่จะคัดค้านพร้อมเจาะลึกประเด็นร้อนไปกับหมาแก่ “ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และแมวสาว “ปวีณา ปทุมานนท์” ในรายการ “เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand”