“ทัตตชีโว” เอาไม่อยู่…ธรรมกายส่อแตก

สถานการณ์ภายในวัดขณะนี้เกิดความขัดแย้งจนบานปลายเป็นปัญหาระหว่างลูกศิษย์ – ฆราวาส – พระ ปัญหามาจากอะไรกันแน่ ความเชื่อหรือผลประโยชน์ จนนำมาซึ่งการออกมาขับไล่ “พญาหนอน” ของ “อัยย์ เพชรทอง” ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น.- 09.30 น. ดำเนินรายการโดย “ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์”