ช็อก! ผ่านกฎหมายล้วงลับประชาชนทั้งประเทศ

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น.- 09.30 น. ดำเนินรายการโดย “ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์” เจาะลึกประเด็นร้อน “ช็อก! ผ่านกฎหมายล้วงลับประชาชนทั้งประเทศ” รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ผ่านร่างกฎหมายสำคัญ ที่มีผลกระทบในวงกว้าง 1 ฉบับ คือร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร แก้ไขเพิ่มเติมประเด็นว่าด้วยการชำระเงินภาษีผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และการแจ้งรายละเอียดของบุคคล และนิติบุคคล ที่มีความเคลื่อนไหวทางบัญชีรับโอน โดยรับโอนเงิน 400 ครั้ง รวมยอด 2 ล้านบาทขึ้นไปต่อปี เพื่อให้กรมสรรพากรตรวจสอบ และนำไปสู่การเก็บภาษี สอบถามเรื่องนี้เพิ่มเติมกับคุณปิ่นสาย สุรัสวดี ผู้อำนวยการกองวิชาการแผนภาษี กรมสรรพากร และรองโฆษกกรมสรรพากร