“มทภ.4” สั่ง X-ray พื้นที่ใต้ ห้ามให้ที่พักโจร

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 น.- 09.30 น. ทางช่อง NOW 26 ดำเนินรายการโดย “ประจักษ์ มะวงษา” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์”

พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เรียกประชุมด่วน ผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง ให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด สั่งการไปยังผู้นำท้องที่ ผนึกกำลัง X-Ray พื้นที่รับผิดชอบ ไม่ให้เป็นพื้นที่พักพิง พื้นที่เคลื่อนไหวของผู้ก่อเหตุรุนแรงโดยเด็ดขาด

และเน้นย้ำให้ทุกส่วน ที่มีอำนาจหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมายใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อติดตามผู้สงสัยที่หลบหนีให้ได้โดยเร็ว