ประกาศผลเลือกตั้ง 9 พ.ค. ทำได้จริง?

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 น.- 09.30 น. ทางช่อง NOW 26 ดำเนินรายการโดย “ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์”

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. เผยเรื่องการกำหนดวันเลือกตั้ง กกต.ยังรอการประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งอยู่ ซึ่งไม่ทราบว่าจะประกาศเมื่อไร และรัฐบาลยังไม่ได้ประสานมา มีเพียงการประสานเรื่องงานพระราชพิธีว่าจะมีวันใดบ้างเท่านั้น

ในส่วนของ กกต.ได้พูดคุยกันว่าจะจัดการเลือกตั้งและประกาศผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับตั้งแต่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.มีผลบังคับใช้ ซึ่งก็คือภายในวันที่ 9 พฤษภาคม แม้ว่าสุดท้ายจะมีการกำหนดวันเลือกตั้งเป็นวันที่ 24 มีนาคม จนทำให้เหลือระยะเวลาการประกาศและรับรองผลเพียง 45 วันก็ตาม แต่เชื่อว่า กกต.จะสามารถดำเนินการได้