ผ่านร่างกฎหมายท้องถิ่น ห้ามดูงานเมืองนอก

รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 น.- 09.30 น. ทางช่อง NOW 26 ดำเนินรายการโดย “ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “ปวีณา ปทุมานนท์”

เมื่อวานนี้ ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติ เอกฉันท์ 142 เสียง เห็นสมควรประกาศใช้ ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร โดยกำหนดวาระดำรงตำแหน่งของ ผู้ว่าฯ กทม. ให้อยู่ในตำแหน่ง คราวละ 4 ปี โดยจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 2วาระ ไม่ได้ หากดำรงตำแหน่ง 2 วาระติดต่อกันแล้ว จะดำรงตำแหน่งได้อีก เมื่อพ้นเวลา 4 ปี นับจากวันพ้นตำแหน่ง

การห้ามใช้งบประมาณเพื่อฝึกอบรม ดูงานต่างประเทศ ของข้าราชการการเมือง ประธานสภากทม. รองประธานสภากทม. สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกับ พล.ท.ชาญชัย ภู่ทอง ประธานกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ