การเมือง ข่าว

“ลุงตู่” เซ็นทิ้งทวน…ตั้ง 6 ที่ปรึกษานายกฯ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช.ได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี 6 ราย

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช.ได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี จำนวน 6 ราย ประกอบด้วย

1.นายบุญทักษ์ หวังเจริญ
2.นายปิติ ตัณฑเกษม

3.นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ
4.นายดิศทัต โหตระกิตย์

5.นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร
6.นายสุพัฒน์พงษ์ พันธ์มีเชาว์

คณะที่ปรึกษาดังกล่าว มีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและพิจารณาเสนอความเห็น หรือข้อเสนอแนะต่างๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย โดยให้ส่วนราชการสนับสนุบสนุนการดำเนินงานของที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีตามที่ได้รับการร้องขอ