โดรน 300 ลำบินแปรอักษร...ถวายราชสดุดี

07 พ.ค. 2562 เวลา 2:18 น.

สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร่วมกับภาคเอกชน จัดการแสดงแสง สี เสียง แปรอักษรด้วยอากาศยานไร้คนขับ ชุด "ถวายราชสดุดีจักรีวงศ์" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร่วมกับบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จัดการแสดงแสง สี เสียง แปรอักษรด้วยอากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน ชุด "ถวายราชสดุดีจักรีวงศ์" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

การแสดงครั้งนี้ เป็นครั้งแรกที่ได้นำโดรนที่คนไทยสร้างและพัฒนาซอฟแวร์ขึ้นบินแปรขบวนและไล่เรียงแสงสีบนท้องฟ้าอย่างเป็นระเบียบเพื่อแปรอักษร แบ่งเป็น 2 ชุด ได้แก่

ชุด "สัญลักษณ์แห่งชาติ" เป็นการแสดงชุดเล็กโดยโดรน จำนวน 68 ลำ ประกอบเพลงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แสดงถึงสัญลักษณ์ประจำชาติไทย โดยจะบินแปรขบวนและไล่เรียงแสงสีบนท้องฟ้าอย่างเป็นระเบียบเพื่อแปรอักษรเป็นรูปแบบต่าง ๆ จำนวน 3 แบบ ได้แก่ ภาพแผนที่ประเทศไทย ภาพช้าง และภาพดอกราชพฤกษ์

การแสดงชุดที่สอง เป็นการแสดงชุดใหญ่ ใช้โดรนจำนวน 167 ลำ ใช้ชื่อชุดการแสดงว่า "เทิดไท้องค์ราชัน" ประกอบเพลงบรมราชาภิเษก แสดงถึงความจงรักภักดีของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า โดยโดรนแปรอักษรเป็นรูปแบบต่าง ๆ รวม 7 แบบ ได้แก่ ภาพแผนที่ประเทศไทย ภาพธงชาติไทย อักษรคำว่าราชวงศ์จักรี ภาพตัวเลข ๑๐ไทย ภาพอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. พระบรมสาทิศลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นภาพอักษรคำว่า "ทรงพระเจริญ"