ข่าว

โดรน 300 ลำบินแปรอักษร…ถวายราชสดุดี

สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร่วมกับภาคเอกชน จัดการแสดงแสง สี เสียง แปรอักษรด้วยอากาศยานไร้คนขับ ชุด “ถวายราชสดุดีจักรีวงศ์” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร่วมกับบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จัดการแสดงแสง สี เสียง แปรอักษรด้วยอากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน ชุด “ถวายราชสดุดีจักรีวงศ์” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

การแสดงครั้งนี้ เป็นครั้งแรกที่ได้นำโดรนที่คนไทยสร้างและพัฒนาซอฟแวร์ขึ้นบินแปรขบวนและไล่เรียงแสงสีบนท้องฟ้าอย่างเป็นระเบียบเพื่อแปรอักษร แบ่งเป็น 2 ชุด ได้แก่

ชุด “สัญลักษณ์แห่งชาติ” เป็นการแสดงชุดเล็กโดยโดรน จำนวน 68 ลำ ประกอบเพลงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แสดงถึงสัญลักษณ์ประจำชาติไทย โดยจะบินแปรขบวนและไล่เรียงแสงสีบนท้องฟ้าอย่างเป็นระเบียบเพื่อแปรอักษรเป็นรูปแบบต่าง ๆ จำนวน 3 แบบ ได้แก่ ภาพแผนที่ประเทศไทย ภาพช้าง และภาพดอกราชพฤกษ์

การแสดงชุดที่สอง เป็นการแสดงชุดใหญ่ ใช้โดรนจำนวน 167 ลำ ใช้ชื่อชุดการแสดงว่า “เทิดไท้องค์ราชัน” ประกอบเพลงบรมราชาภิเษก แสดงถึงความจงรักภักดีของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า โดยโดรนแปรอักษรเป็นรูปแบบต่าง ๆ รวม 7 แบบ ได้แก่ ภาพแผนที่ประเทศไทย ภาพธงชาติไทย อักษรคำว่าราชวงศ์จักรี ภาพตัวเลข ๑๐ไทย ภาพอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. พระบรมสาทิศลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นภาพอักษรคำว่า “ทรงพระเจริญ”