ข่าว

สะพัด! 8 ทีวีดิจิทัล “จอดำ”

จำลองสถานการณ์ถ้าวันนี้ ทีวีดิจิทัลหากประสงค์จะคืนใบอนุญาต จะได้เงินคืนจาก กสทช. เท่าใด

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เชิญผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลทั้ง 22 ช่อง ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าชดเชยอันเนื่องมาจากการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล โดยต้องยื่นดำเนินการภายในวันที่ 10 พฤษภาคมนี้ ก่อนเวลา 16.00 น. พร้อมย้ำว่าหากยื่นคืนช่องแล้ว จะยกเลิกไม่ได้

จำลองสถานการณ์ถ้าวันนี้ ทีวีดิจิทัลหากประสงค์จะคืนใบอนุญาต จะได้เงินคืนจาก กสทช. เท่าใด

รายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น.- 10.00 น. ดำเนินรายการโดย “ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์”