การเมือง ข่าว วิดีโอ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand เลือกตั้ง62

เลือกตั้ง 62 : วิเคราะห์มติ กกต. สอย “ธนาธร”

หลังจากที่มติกกต. ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยสมาชิกภาพ ส.ส. ของหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ โดยระบุ มีหลักฐานการถือครองหุ้นสื่อมวลชนที่ขัดกับรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้พิจารณาวินิจฉัยสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 มาตรา 82 วรรคสี่กรณีความปรากฏหรือมีเหตุอันควรสงสัยต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งว่า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ เป็นผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดอันเป็นลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ไปฟังมุมมองและการวิเคราะห์ของ รศ.สุขุม นวลสกุล อดีตที่ปรึกษา พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ติดตามรายละเอียดเพิ่มได้ในรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น.- 10.00 น. ดำเนินรายการโดย “ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์”