ข่าว

ม็อบกัญชาเคลื่อน…กดดันปลดล็อก 100%

สภาเกษตรกรแห่งชาติ ชงรัฐออก กฎหมายใหม่ดึง กัญชา กัญชง กระท่อม ออกจาก พ.ร.บ.ยาเสพติดฯ

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เผยกับรายการเจาะลึกทั่วไทย ได้หารือกันและเห็นว่าทางที่ดีควรมีการออกพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กัญชา กัญชง และกระท่อม อีก 1 ฉบับ เพราหากพืชเหล่านี้ยังอยู่ภายใต้กฎหมายยาเสพติด ทำให้การแก้ปัญหาต่างๆ ปลดล็อกยากมาก เช่น กัญชาแม้ใช้ทางการแพทย์ได้แต่ยังเป็นยาเสพติด ทางที่ดีออกกฎหมายใหม่เพื่อดูแลพืช 3 ชนิดนี้ เพื่อสังคมจะได้ไม่หวาดวิตก และอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ตามที่ปรากกฎในกฎหมาย หากใช้ผิดประเภท เช่น เอากระท่อมผสมเป็นสี่คูณร้อยก็ต้องรับโทษ

รายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น.- 10.00 น. ดำเนินรายการโดย “ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์”