ระวัง! โซเชียลมั่วข่าวใบขับขี่

29 พ.ค. 2562 เวลา 4:44 น.

ตำรวจจราจร ยืนยันประชาชนยังต้องแสดงใบขับขี่ตัวจริงแก่เจ้าหน้าที่ ส่วนสำเนาหรือภาพถ่ายโดยโทรศัพท์มือถือ ยังไม่สามารถใช้ได้ เนื่องจากกฎหมายจะมีผลบังคับใช้ภายใน วันที่ 19 กันยายน ที่จะถึงนี้

พลตำรวจตรี เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ รองผู้บัญชาการศึกษา ในฐานะคณะทำงานแก้ปัญหาจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระบุว่าภายหลังมีประกาศราชกิจจานุเบกษาว่า ผู้ขับขี่สามารถแสดงภาพถ่ายใบอนุญาตขับขี่ในโทรศัพท์มือถือแก่เจ้าหน้าที่ แทนการพกใบขับขี่ตัวจริง ทำให้ประชาชนยังเกิดความสับสน พบว่าหลายรายไม่พกพาใบขับขี่เมื่อเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ

ตำรวจจราจร ยืนยันประชาชนยังต้องแสดงใบขับขี่ตัวจริงแก่เจ้าหน้าที่ ส่วนสำเนาหรือภาพถ่ายโดยโทรศัพท์มือถือ ยังไม่สามารถใช้ได้ เนื่องจากกฎหมายจะมีผลบังคับใช้ภายใน วันที่ 19 กันยายน ที่จะถึงนี้

แต่โดยข้อเท็จจริงแล้ว กฎหมายฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ภายใน 120 วัน หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือวันที่ 19 กันยายน 2562 ซึ่งจะมีผลเรื่องยกเลิกการเรียกเก็บใบขับขี่จากตำรวจ แต่ผู้ขับขี่ยังจำเป็นต้องแสดงใบขับขี่ 3 รูปแบบ ได้แก่ ใบขับขี่ตัวจริง ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์แสดงผ่านแอพลิเคชั่นของกรมการขนส่งทางบก และสำเนาภาพถ่ายตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด