การเมือง ข่าว

“พลังประชารัฐ” ยื่นฟัน 33 ฝ่ายค้าน ถือหุ้นสื่อ

พรรคพลังประชารัฐยื่นประธานสภา ให้ส่งเรื่องต่อไปยังศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อตรวจสอบ 33 ส.ส.ฝั่งฝ่ายค้านถือครองหุ้นสื่อ

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ กรรมการบริหาร และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ได้ยื่นหนังสือถึง นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้พิจารณาส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ส.ส.ฝ่ายค้านจำนวน 33 คน เข้าข่ายการถือครองหุ้นกิจการสื่อ โดยมีรายนาม ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ 51 คนร่วมเข้าชื่อยื่น

นายชัยวุฒิ ระบุว่า การยื่นดังกล่าวไม่ใช่การตอบโต้พรรคฝ่ายค้าน เพราะเมื่อฝ่ายค้านยื่นตรวจสอบ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลย่อมสามารถยื่นตรวจสอบ ส.ส.ฝ่ายค้านด้วยเช่นกัน

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น.- 10.00 น. ดำเนินรายการโดย “ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์”