เอ๊ะยังไง! "ดร.อาทิตย์" ชวนตั้งพรรคใหม่

17 ก.ค. 2562 เวลา 3:12 น.

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว เผยแพร่อุดมการณ์ และแนวทางการก่อตั้ง "พรรคสังคมธรรมาธิปไตย" เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ได้เผยแพร่อุดมการณ์ และแนวทางการก่อตั้ง "พรรคสังคมธรรมาธิปไตย" เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยมีเนื้อหาโดยสรุปว่า เนื่องจากสถานการณ์การเมืองไทยในช่วงกว่า 20 ปี ที่ผ่านมา ได้สร้างความผิดหวังให้แก่สาธารณชน ความเสียหายต่อประเทศชาติ และ ความขัดแย้งทางสังคมการเมืองที่ฝั่งรากลึก นับวันยิ่งทวีความรุนแรง และขยายผลในมุมกว้าง ที่ยากจะเยียวยาได้ นำมาสู่ความถดถอยของประชาธิปไตย ส่งผลกระทบต่อประชาชน พลเมือง ทำให้ขาดการมีส่วนร่วมอย่างมีแก่นสาร ทั้งๆ ที่ประชาชนพลเมือง เป็นเจ้าของประเทศ และอำนาจอธิปไตยทั้งปวง

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว เผยแพร่อุดมการณ์ และแนวทางการก่อตั้ง

จำเป็นที่จะต้องมีพรรคมวลชนที่เป็น "พรรคทางเลือกที่สาม" ระหว่างฝ่ายรัฐราชการอำนาจนิยม และฝ่ายเผด็จการรัฐสภาโดยนายทุนเจ้าของพรรคการเมือง ควรมีทัศนะและท่าทีต่อ“การปฏิรูปเชิงโครงสร้าง”ที่ชัดเจน คือ ทิศทางกระจายอำนาจ ต่อต้านการผูกขาด เพิ่มการมีส่วนร่วม และเพิ่มอำนาจประชาชน เป็นพรรคเชิงอุดมการณ์แบบสายกลาง ที่เน้นภาคปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรม มีเหตุมีผล มองแบบบูรณาการ ไม่ซ้ายตกขอบ ไม่ขวาสุดโต่ง และเหมาะสมกับบริบททางสังคม และวัฒนธรรมไทย และสามารถสร้างประโยชน์สุขให้กับประเทศชาติและประชาชนได้