การเมือง ข่าว

“เรืองไกร” คุ้ยปมใหม่…สอย ส.ว.สรรหา

นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ เข้ายื่นคำร้องต่อกกต.ขอให้ตรวจสอบสมาชิกภาพของ ส.ส. และส.ว. อาจสิ้นสุดลงเนื่องจากขณะได้รับแต่งตั้งเป็น ส.ว. และส.ส. ยังดำรงตำแหน่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ

ขณะที่นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ เข้ายื่นคำร้องต่อกกต.ขอให้ตรวจสอบสมาชิกภาพของ ส.ส. และส.ว. อาจสิ้นสุดลงเนื่องจากขณะได้รับแต่งตั้งเป็น ส.ว. และส.ส. ยังดำรงตำแหน่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ เข้าลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา 111(7) มาตรา 101(7) ประกอบมาตรา 184(1) และมาตรา 108 ข.( 2) หรือไม่

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันพุธที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น.- 09.30 น. ดำเนินรายการโดย “ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์”