ไหวมั้ย! สรรหาตุลาการศาล รธน.

01 ส.ค. 2562 เวลา 3:17 น.

มีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 5 คน จะต้องพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบ 70 ปี

มีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 5 คน จะต้องพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบ 70 ปี ประกอบด้วย ตุลาการที่มาจากสายศาลยุติธรรม โดยการคัดเลือกของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา จำนวน 3 คน คือ นายนุรักษ์ มาประณีต นายชัช ชลวร และนายบุญส่ง กุลบุปผา ตุลาการที่มาจากสายศาลปกครอง 1 คน คือ นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี และที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ 1 คน คือ นายจรัญ ภักดีธนากุล

มีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 5 คน จะต้องพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบ 70 ปี

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น.- 09.30 น. ดำเนินรายการโดย "ดนัย เอกมหาสวัสดิ์" และ "อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์"

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด