ย้อนอดีตไปกับ…นิทรรศการภาพถ่ายฟิล์มกระจก

สัปดาห์นี้รายการเมืองไทยใหญ่อุดม ขอพาคุณผู้ชมย้อนอดีตไปสมัยรัชกาลที่ 4 ไปดูวิถีชีวิตของคนไทยในอดีต กับนิทรรศการภาพถ่ายจากฟิล์มกระจก ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำ จากองค์กรยูเนสโก จะน่าสนใจขนาดไหน ตามน้องอ้อมไปดูกันเลย