ศิษย์นาฏศิลป์ไทยทั่วประเทศ ร่วมพิธีไหว้ครูประจำปี2561

20 ก.ค. 2561 เวลา 11:45 น.

จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี สำหรับ พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย ของสำนักการสังคีต กรมศิลปากร เพื่อร่วมระลึกถึงครูบาอาจารย์ ที่ให้วิชาความรู้ และร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยที่มีมาแต่โบราณ ซึ่งบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอบอุ่น เพราะมีเหล่าบรรดาลูกศิษย์นาฏศิลป์ไทยจากทั่วทุกสารทิศต่างไปร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก

บรรยากาศภายในงานพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปี2561 (19 ก.ค.61) ของสำนักการสังคีต กรมศิลปากร ที่โรงละครแห่งชาติ เต็มไปด้วยความอบอุ่นจากบรรดาลูกศิษย์นาฏศิลป์ไทย ที่เข้าไปร่วมพิธีไหว้ครูกันเป็นจำนวนมาก

พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทยสำนักการสังคีต กรมศิลปากร จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงต้นภาคแรกของการศึกษา เพื่อร่วมระลึกถึงครูบาอาจารย์ ที่ให้วิชาความรู้ และร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยที่มีมาแต่โบราณ ซึ่งพิธีการหลักๆ จะมีทั้งพิธีการทางศาสนาพุทธ และพรหมณ์ การครอบครู และการรำถวายมือ

โดยทางด้าน ครูมืด ปราสาท ทองอร่าม ที่ไปร่วมงานในฐานะหนึ่งในศิษย์นาฏศิลป์ไทย ได้บอกว่า ทุกๆ ปี ในพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย ศิษย์ที่ได้รับบทบาทการแสดง เป็นตัวละคร ตัวพระ ตัวนาง ยักษ์ และลิง จะร่วมรำถวายมือ ซึ่งเป็นร่ายรำตามกระบวนท่าของบทบาทที่ได้แสดง เพื่อเป็นการทบทวนสิ่งที่ครู อาจารย์ ได้ถ่ายทอด และนำเอาไปใช้อย่างถูกต้อง ไม่ได้เอาไปใช้ในทางที่ผิด ก่อนที่จะมีการเชิญศรีษะของครูบาอาจารย์ เทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่ให้ความรู้ด้านศาสตร์นาฏศิลป์ไทยมาครอบที่ศรีษะ หรือที่เราเรียกว่า การครอบครู

การแสดงนาฏศิลป์ไทยนั้น สืบทอดมาจากในพระราชสำนัก เป็นมหรสพหลวง พิธีการไหว้ครูนาฏศิลป์ไทยที่มีมาแต่โบราณนั้น จึงนับว่าเป็นพิธีหลวง ที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและถูกปรับปรุงในช่วงกรุงรัตนโกสินทร์

โดยพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทยปีนี้ นายปกรณ์ พรพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต รับหน้าที่เป็นเป็นประธารประกอบพิธี ครอบครูให้กับบรรดาลูกศิษย์นาฏศิลป์ไทยทั้งรุ่นเก่า รุ่นใหม่ที่เข้าร่วมพิธี ซึ่งนายปกรณ์ พรพิสุทธิ์ ถือเป็นศิษย์ที่สืบทอดสายตรงด้านนาฏศิลป์มาจาก อาจารย์สมบัติ แก้าสุจริต ที่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากสมัยของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวนผู้ที่ได้รับมอบ ให้เป็นผู้ประกอบพิธีครอบครู โขน ละครหลวง และในครั้งนั้นก็ได้สืบทอดท่ารำเพลงพระพิราบอีกด้วย

จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี สำหรับ พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย ของสำนักการสังคีต กรมศิลปากร เพื่อร่วมระลึกถึงครูบาอาจารย์ ที่ให้วิชาความรู้ และร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยที่มีมาแต่โบราณ ซึ่งบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอบอุ่น เพราะมีเหล่าบรรดาลูกศิษย์นาฏศิลป์ไทยจากทั่วทุกสารทิศต่างไปร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี สำหรับ พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย ของสำนักการสังคีต กรมศิลปากร เพื่อร่วมระลึกถึงครูบาอาจารย์ ที่ให้วิชาความรู้ และร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยที่มีมาแต่โบราณ ซึ่งบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอบอุ่น เพราะมีเหล่าบรรดาลูกศิษย์นาฏศิลป์ไทยจากทั่วทุกสารทิศต่างไปร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี สำหรับ พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย ของสำนักการสังคีต กรมศิลปากร เพื่อร่วมระลึกถึงครูบาอาจารย์ ที่ให้วิชาความรู้ และร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยที่มีมาแต่โบราณ ซึ่งบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอบอุ่น เพราะมีเหล่าบรรดาลูกศิษย์นาฏศิลป์ไทยจากทั่วทุกสารทิศต่างไปร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี สำหรับ พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย ของสำนักการสังคีต กรมศิลปากร เพื่อร่วมระลึกถึงครูบาอาจารย์ ที่ให้วิชาความรู้ และร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยที่มีมาแต่โบราณ ซึ่งบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอบอุ่น เพราะมีเหล่าบรรดาลูกศิษย์นาฏศิลป์ไทยจากทั่วทุกสารทิศต่างไปร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี สำหรับ พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย ของสำนักการสังคีต กรมศิลปากร เพื่อร่วมระลึกถึงครูบาอาจารย์ ที่ให้วิชาความรู้ และร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยที่มีมาแต่โบราณ ซึ่งบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอบอุ่น เพราะมีเหล่าบรรดาลูกศิษย์นาฏศิลป์ไทยจากทั่วทุกสารทิศต่างไปร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี สำหรับ พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย ของสำนักการสังคีต กรมศิลปากร เพื่อร่วมระลึกถึงครูบาอาจารย์ ที่ให้วิชาความรู้ และร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยที่มีมาแต่โบราณ ซึ่งบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอบอุ่น เพราะมีเหล่าบรรดาลูกศิษย์นาฏศิลป์ไทยจากทั่วทุกสารทิศต่างไปร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี สำหรับ พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย ของสำนักการสังคีต กรมศิลปากร เพื่อร่วมระลึกถึงครูบาอาจารย์ ที่ให้วิชาความรู้ และร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยที่มีมาแต่โบราณ ซึ่งบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอบอุ่น เพราะมีเหล่าบรรดาลูกศิษย์นาฏศิลป์ไทยจากทั่วทุกสารทิศต่างไปร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี สำหรับ พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย ของสำนักการสังคีต กรมศิลปากร เพื่อร่วมระลึกถึงครูบาอาจารย์ ที่ให้วิชาความรู้ และร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยที่มีมาแต่โบราณ ซึ่งบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอบอุ่น เพราะมีเหล่าบรรดาลูกศิษย์นาฏศิลป์ไทยจากทั่วทุกสารทิศต่างไปร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี สำหรับ พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย ของสำนักการสังคีต กรมศิลปากร เพื่อร่วมระลึกถึงครูบาอาจารย์ ที่ให้วิชาความรู้ และร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยที่มีมาแต่โบราณ ซึ่งบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอบอุ่น เพราะมีเหล่าบรรดาลูกศิษย์นาฏศิลป์ไทยจากทั่วทุกสารทิศต่างไปร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี สำหรับ พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย ของสำนักการสังคีต กรมศิลปากร เพื่อร่วมระลึกถึงครูบาอาจารย์ ที่ให้วิชาความรู้ และร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยที่มีมาแต่โบราณ ซึ่งบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอบอุ่น เพราะมีเหล่าบรรดาลูกศิษย์นาฏศิลป์ไทยจากทั่วทุกสารทิศต่างไปร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี สำหรับ พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย ของสำนักการสังคีต กรมศิลปากร เพื่อร่วมระลึกถึงครูบาอาจารย์ ที่ให้วิชาความรู้ และร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยที่มีมาแต่โบราณ ซึ่งบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอบอุ่น เพราะมีเหล่าบรรดาลูกศิษย์นาฏศิลป์ไทยจากทั่วทุกสารทิศต่างไปร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี สำหรับ พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย ของสำนักการสังคีต กรมศิลปากร เพื่อร่วมระลึกถึงครูบาอาจารย์ ที่ให้วิชาความรู้ และร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยที่มีมาแต่โบราณ ซึ่งบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอบอุ่น เพราะมีเหล่าบรรดาลูกศิษย์นาฏศิลป์ไทยจากทั่วทุกสารทิศต่างไปร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี สำหรับ พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย ของสำนักการสังคีต กรมศิลปากร เพื่อร่วมระลึกถึงครูบาอาจารย์ ที่ให้วิชาความรู้ และร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยที่มีมาแต่โบราณ ซึ่งบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอบอุ่น เพราะมีเหล่าบรรดาลูกศิษย์นาฏศิลป์ไทยจากทั่วทุกสารทิศต่างไปร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี สำหรับ พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย ของสำนักการสังคีต กรมศิลปากร เพื่อร่วมระลึกถึงครูบาอาจารย์ ที่ให้วิชาความรู้ และร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยที่มีมาแต่โบราณ ซึ่งบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอบอุ่น เพราะมีเหล่าบรรดาลูกศิษย์นาฏศิลป์ไทยจากทั่วทุกสารทิศต่างไปร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก