“ผักตบชวา” จากวัชพืชสู่งานหัตถกรรมสร้างรายได้

แต่ก่อนมักจะได้ยินว่า ผักตบชวาก็คือวัชพืชที่ไร้ค่า ถ้าขึ้นเยอะหนาแน่นอาจทำให้น้ำเน่าเสียได้ แต่ตอนนี้ ผักตบชวา ไม่ได้เป็นแบบนั้นอีกแล้ว เพราะกลุ่มจักสานผักตบชวาไชยภูมิ สามารถนำเอา ผักตบชวา มาพัฒนาต่อยอด จนเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้หล่อเลี้ยงชุมชนได้อย่างน่าชื่นชม

จากวัชพืชสู่งานหัตถกรรมสร้างรายได้

กลุ่มจักสานผักตบชวาไชยภูมิ  นำเอาวัชพืชไร้ค่า ที่พบได้ตามแหล่งน้ำทั่วไปอย่างผักตบชวา หรือ ผักปอด มาพัฒนาต่อยอดเป็นวัตถุดิบหลักในการสาน กระเป๋า หรือ ตะกร้า จนสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนได้เป็นอย่างดี มียอดสั่งซื้อเข้ามาเป็นจำนวนมากจนแทบผลิตไม่ทัน เนื่องจากแต่ละชิ้นเป็นงานจักสานจากมือที่ต้องใช้เวลาในการสร้างสรรค์

 

สำหรับกลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.ไชยภูมิ อ.ไชโย จ.อ่างทอง กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านมหานาม ได้พัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ต่างๆ จนมีความหลากหลาย สวยงาม มากกว่า 50 แบบ เช่น กระเป๋าผักตบชวาลายสันกำแพง ลายว

โรรส ลายดอกแก้ว ลายดอกพิกุล ลายก้างปลา ลายรวงข้าว ลายขัด ไปจนถึง ลายสก็อต เป็นต้น

กระเป๋าผักตบชวาที่นี่ได้รับความนิยมมาก บางแบบมีออเดอร์จากสำนักนายกรัฐมนตรีถึง 700 ใบ หากหน่วยงานราชการใดหรือประชาชนทั่วไป ต้องการส่งเสริมสินค้าโอทอป สามารถติดต่อได้ที่กลุ่มจักสานผักตบชวาไชยภูมิ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 08-40862897