ปลูกแก้วมังกรแบบอินทรีย์ผลใหญ่ รสชาติดี

“แก้วมังกร” ถือเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมจากผู้ที่รักสุขภาพเป็นอันดับต้นๆ ผู้ใหญ่บ้านที่ อำเภอคลองลาน จ.กำแพงเพชร หันมาปลูกแก้วมังกรแบบระบบอินทรีย์ ได้ผลผลิตมาก มีรสชาติดี เป็นทางเลือกที่น่าสนใจอีกทางหนึ่ง

แก้วมังกรที่สวนผู้ใหญ่กี หมู่ 1 ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร กำลังออกผลผลิตเป็นจำนวนมาก เป็นปีที่แก้วมังกรให้ผลดกใหญ่ มีน้ำหนักโดยเฉลี่ย 3-4 ลูก ต่อ 1 กิโลกรัม ขายหน้าสวนได้กิโลละ 10 บาท พ่อค้าบางเจ้าสั่งไว้มากกว่า 5-10 ตัน เพื่อนำไปขายต่อที่กรุงเทพฯ โดยรสชาติแก้วมังกรจากในสวน จะมีรสชาติหวาน อร่อย ลูกใหญ่ เนื่องจากใช้ระบบเกษตรอินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมี ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ใช้เพียงปุ๋ยขี้ค้างคาวและคอยดูแลตัดแต่งกิ่งเท่านั้น

นายกฤติเดช ตั้งมงคลกิจการ เจ้าของสวนแก้วมังกร และเป็นผู้ใหญ่บ้าน ใช้เวลาว่างจากงานราชการ ใช้เนื้อที่ใน 60 ไร่ ปลูกแก้วมังกร จำนวน 5,000 หลัก 2,600 ต้น บริเวณที่ปลูกเป็นดินดีบวกกับมีสภาพอากาศที่ดี จึงทำให้แก้วมังกรที่ปลูก มีรสชาติดี ออกผลมาแล้วเป็นปีที่ 3 มีพ่อค้าแม่ค้ารองรับสั่งจองล่วงหน้า สำหรับแก้วมังกรมีคุณค่าทางโภชนาการ เป็นหนึ่งในผลไม้เพื่อสุขภาพ