กระยากระยาสารทสูตรโบราณ สร้างรายได้ช่วงเข้าพรรษา

ช่วงเข้าพรรษาแบบนี้ กลุ่มแม่บ้านสตรี บ้านเนินยาว จ.พิจิตร จะรวมตัวกันทำขนมกระยาสารทออกจำหน่าย สร้างรายได้ให้สมาชิก ถึงคราวละ 20,000 บาท โดยจุดเด่นของกระยาสารทที่นี่ มีลักษณะกรอบ หวานไม่มากเกินไป สูตรเด็ดอยู่ที่การเคี่ยวน้ำตาลปี๊บและกะทิ นั่นเอง

กลุ่มแม่บ้านสตรี หมู่ที่ 6 บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ที่ว่างจาการทำการเกษตร ใช้เวลาว่างรวมตัวกันทำขนมไทยอย่าง ขนมกระยาสารท ส่งจำหน่ายในช่วงเข้าพรรษา เพื่อสร้างรายได้เข้ากลุ่ม ซึ่งในการผลิตแต่ละคราวสามารถสร้างรายได้แก่สมาชิกกลุ่มถึงคราวละ 20,000 บาท

โดยการทำขนมกระยาสารท ของกลุ่มสตรีบ้านเนินยาว จะใช้สูตรโบราณวิธีแบบดังเดิม ซึ่งจุดเด่นของกระยาสารทที่นี้ จะทำการผลิตแบบสูตรโบราณ ใช้งาที่เป็นสีดำ โดยสูตรของกลุ่ม จะทำการเคี่ยวน้ำตาลปี๊บ กะทิ น้ำตาลทราย นาน ไม่ต่ำกว่า 2 ชั่วโมง จึงทำให้กระยาสารท มีความหวาน มัน กรอบ ไม่หวานมากและเก็บไว้ได้นาน

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสั่งซื้อเพื่อเป็นของทำบุญ ของฝาก หรือเก็บไว้รับประทาน สามารถติดต่อได้ที่กลุ่มแม่บ้านขนมกระยาสารทบ้านเนินยาว ตำบลหัวดง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 097-3316411