ปลูกข้าวลืมผัวออแกนิค แปรอักษรตามรายพ่อ

27 ส.ค. 2018 เวลา 11:14 น.

ชาวนาที่จังหวัดพะเยา ปลูกข้าวลืมผัวปลอดสารพิษ จนได้รับรางวัล ออร์แกนิคไทยแลนด์ 2561 นอกจากนี้ยังเนรมิตรแปลงนาข้าว ปลูกข้าวแปรอักษร "ตามรอยพ่อ" อย่างสวยงาม

นางรัชนี อิ่นศิริ อายุ 58 ปี บ้านสันป่าหนาด ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ได้นำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 นำมาประยุกต์ใช้ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร พืชผัก เลี้ยงสัตว์ ปลูกข้าวลืมผัว หรือ ข้าวก่ำลืมผัว (ข้าวเหนียวดำ) และอีกหลายสายพันธุ์ โดยตั้งใจ ลด ละ เลิก การทำนาที่ใช้สารเคมี และหันมาทำนาปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์เพียงอย่างเดียว จนได้รับรางวัลออร์แกนิคไทยแลนด์ แบบกลุ่มปี 2561

นอกจากนี้แปลงนาข้าวลืมผัว หรือ ข้าวก่ำลืมผัว ของนางรัชนี อิ่นศิริ ยังได้ทำการปลูกต้นข้าวในผืนนาของตนเอง เป็นรูปตัวหนังสือตามรอยพ่อ และด้านขวาเป็นรูปเลข 9 อีกด้วยเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ พร้อมทั้งจะยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และเดินตามรอยที่พ่อหลวงสอนไว้ทุกประการ หากผู้สนใจต้องการสอบถามข้อมูลการทำนา และศึกษาดูแปลงนาแบบอินทรีย์ของ นางรัชนีฯ ติดต่อ โทรหมายเลข 09-0316-4156