ข่าว ข่าวจริง สปริงนิวส์ รายงานพิเศษ

“สมคิด” เร่งรัดลงทุน 5 โครงการตามแผนอีอีซี

รองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ เร่งรัดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 5 โครงการ โดยเฉพาะโครงการที่จะประกาศทีโออาร์ในต้นปีนี้