ระยองคุมเข้ม! ติดคิวอาร์โค้ดทุเรียน ป้องกันนำทุเรียนอ่อนออกขาย

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเปิดการอบรมการใช้งานระบบการตรวจสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์ (QR Trace On Cloud) เพื่อสร้าง QR Code ทุเรียนระยอง

ยกระดับคุณภาพและการค้า 4.0 สร้าง QR Code ทุเรียนระยอง

นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการอบรมการใช้งานระบบการตรวจสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์ (QR Trace On Cloud) เพื่อสร้าง QR Code ทุเรียนระยอง และแถลงข่าวประชาสัมพันธ์การยกระดับสร้างศักยภาพผลไม้สนับสนุนการท่องเที่ยวเขิงเกษตร ฝึกอบรมสร้าง QR Code ทุเรียนระยอง ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดร่วมในพิธีฯ

โครงการดังกล่าว จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการยกระดับคุณภาพ ราคา และคุณค่าของทุเรียนระยองให้แตกต่างจากทุเรียนที่อื่น รองรับการค้าในตลาด Online ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล และรองรับนโยบายโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งจะเป็นโอกาสให้ผลไม้ระยองมีช่องทางการจำหน่ายทั้งภายในและนอกประเทศ

ทั้งนี้ การจัดทำ QR Code ครั้งนี้เป็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้ทุเรียนระยองเป็นที่นิยมและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคที่มั่นใจในคุณภาพและสามารถตรวจสอบได้จาก QR Code ซึ่งเป็นปีแรกที่เริ่มดำเนินการและตั้งใจช่วยเหลือเกษตรกรทุกท่านในจังหวัดระยอง ที่สำคัญโครงการนี้จะช่วยแก้ปัญหาทุเรียนอ่อน ทุเรียนไม่มีคุณภาพ ทุกคนจึงต้องร่วมกันแก้ปัญหาด้วยกัน