โปรโมชั่นเพื่อลูกค้า! ลุ้นทองกองเต็มบ้าน กับ ธ.ออมสิน

ลูกค้าสินเชื่อเคหะ ที่ทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ MRTA กับธนาคารออมสิน ที่นอกจากจะได้รับการบริการที่ดีแล้ว ยังได้รับสิทธิลุ้นโชครับทอง กับกิจกรรม ลุ้นทองกองเต็มบ้าน จะมีใครบ้างที่เป็นผู้โชคดี

แคมเปญเพื่อสินเชื่อเคหะ ลุ้นทองกองเต็มบ้าน กับ ธ.ออมสิน

ความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการ และความมั่นใจในสินเชื่อเคหะ และสินเชื่อ MRTA กับ ธนาคารออมสิน จึงทำให้เกิดแคมเปญ ลุ้นทองกองเต็มบ้าน กับธนาคารออมสิน ที่วันนี้แล้ว จะทราบผลว่าผู้โชคดีที่ใช้บริการผ่านธนาคารออมสิน และได้สิทธิร่วมลุ้นโชค

สำหรับสิทธิ ในการลุ้นรางวัล จะต้องเป็นลูกค้าสินเชื่อเคหะรายใหม่ที่ทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ (MRTA) และจัดทำนิติกรรมสัญญาตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2560

และลูกค้าสินเชื่อเดิม จะต้องมีประวัติการชำระหนี้ดีย้อนหลัง 3 ปี ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ และไม่ติดเงื่อนไขไถ่ถอนจำนองก่อนกำหนด จนถึงเดือนมีนาคม 2561 ซึ่งรางวัล รวมแล้วกว่า 105 รางวัล มูลค่ากว่า 3,900,000 บาท

รางวัลที่ 1 ทองคำแท่ง หนัก 45 บาท 1 รางวัล
รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำ หนัก 10 บาท 5 รางวัล
รางวัลที่ 3 สร้อยคอทองคำ หนัก 3 บาท 15 รางวัล
รางวัลที่ 4 สร้อยคอทองคำ หนัก 2 บาท 25 รางวัล
และ รางวัลที่ 5 สร้อยคอทองคำ หนัก 50 สตางค์ 59 รางวัล