เร่งตรวจโกง! ป.ป.ท.ลุยสอบทุจริตจัดซื้อผ้าห่ม สิงห์บุรี

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท. ลงพื้นที่ อ.เมือง และอ.พรมบุรี จ.สิงห์บุรี ตรวจสอบข้อเท็จจริงการจัดซื้อผ้าห่มกันหนาวของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.สิงห์บุรี

เร่งล้างบางแก๊งโกงผ้าห่ม!  ป.ป.ท. ลุยสอบ จัดซื้อผ้าห่มคนจน จ.สิงห์บุรี

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท. ลงพื้นที่ อ.เมือง และอ.พรมบุรี จ.สิงห์บุรี ตรวจสอบข้อเท็จจริงการจัดซื้อผ้าห่มกันหนาวของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.สิงห์บุรี ที่ชาวบ้านได้รับแจกเมื่อปี 2560 พบพิรุธการจัดการซื้อผ้าห่มที่ไม่ได้มาตรฐานและราคาสูงถึง 400 บาท ต่อผืน และเตรียมขยายผลตรวจสอบย้อนหลังงบประมาณจัดซื้อผ้าห่ม ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทั่วประเทศ