กรอ.รับมือขยะพิษ! ชู 4 มาตรการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นำคณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่ นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จ.อยุธยา เพื่อสำรวจและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการโรงงานกำจัดขยะ

กอร. ลงพื้นที่ นิคมฯไฮเทค ชู 4 มาตรการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร

วันนี้ (31พ.ค.61) นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือ กรอ. นำคณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่ นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จ.อยุธยา เพื่อสำรวจและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการโรงงานกำจัดขยะ พร้อมกำหนดมาตราการรับมือกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้มีทิศทางและมาตราฐานเดียวกัน