ปลอดภัยไว้ก่อน! กฟน.อบรมใช้ไฟฟ้า 60 ชุมชน

การไฟฟ้านครหลวงหน่วยงานที่จำหน่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ จัดอบรมให้ความรู้การใช้ไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินแก่ 60 ชุมชน

กฟน.อบรมใช้ไฟฟ้าอย่งปลอดภัย เสริมทักษะผู้นำ 60 ชุมชน

นายนิพนธ์ จิรทวีวุฒิ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ กฟน. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมความรู้การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย ให้กับผู้นำ 60 ชุมชนในเขตจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง เพื่อเสริมสร้างความรู้พื้นฐานด้านระบบไฟฟ้า

การสร้างความตระหนักเกี่ยวกับอันตรายจากไฟฟ้าและการป้องกันที่ถูกวิธี รวมถึงฝึกปฏิบัติการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้ถูกไฟดูดหรือช็อต เพื่อให้เป็นประโยชน์กับตัวเอง ครอบครัว และชุมชน