รมว.พม.แถลง! 5 มิ.ย. วันต่อต้านการค้ามนุษย์

เนื่องในวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ทางทีมข่าวสปริงนิวส์ได้รับเกียรติสัมภาษณ์พิเศษจาก พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

สัมภาษณ์พิเศษ รมว.พม. 5 มิ.ย. วันต่อต้านการค้ามนุษย์

ประเทศไทยดำเนินนโยบายต่อการค้ามนุษย์อย่างจริงจังในช่วงหลายปีที่ผ่านมา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีหน้าที่เยียวยาและดูแลผู้เสียหายให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เช่นเดิม ภาพรวมการดำเนินนโยบายเป็นอย่างไรติดตามการสัมภาษณ์พิเศษ พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)