อุตสาหกรรม 4.0! เอกชนชี้ลงทุนระบบอัตโนมัติคืนทุนภายใน 2 ปี

17 มิ.ย. 2561 เวลา 7:50 น.

ภาคอุตสาหกรรมเอกชนได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตจากแรงงานคนมาเป็นระบบหุ่นยนต์และอัตโนมัติ ตามที่ภาครัฐได้ส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต สามารถคืนทุนภายใน 2 ปี

เอกชนชี้ลงทุนระบบอัตโนมัติคืนทุนภายใน 2 ปี

ภาครัฐได้ส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตจากแรงงานคนมาเป็นระบบหุ่นยนต์และอัตโนมัติ ผ่านมาตรการด้านภาษีจากบีโอไอ ซึ่งผู้ประกอบการที่ได้ตัดสินใจเปลี่ยนได้ชี้ให้เห็นถึงความคุ้มค่า แม้จะเป็นสายการผลิตง่ายๆก็สามารถจะคืนทุนได้ภายใน 2 ปี