ข่าวภาคเหนือ

ธนาคารน้ำใต้ดินคืออะไร?

ธนาคารน้ำใต้ดิน ซึ่งเป็นแนวทางตามพระราชดำริ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นอีกแนวทางที่กำลังนำมาใช้ในการแก้ปัญหาน้ำบริเวณ วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ทำธนาคารน้ำใต้ดิน แก้ปัญหาน้ำรอบถ้ำหลวง

ธนาคารน้ำใต้ดิน ซึ่งเป็นแนวทางตามพระราชดำริ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นอีกแนวทางที่กำลังนำมาใช้ในการแก้ปัญหาน้ำบริเวณเขานางนอน ซึ่งแนวทางนี้เป็นการเปิดช่องอากาศ เพื่อให้น้ำในพื้นที่รอบๆ สามารถซึมผ่านพื้นดิน เพื่อนำมากักเก็บไว้ใต้ดิน ซึ่งจะช่วยลดทั้งปริมาณน้ำภายในถ้ำ และลดปริมาณน้ำที่สูบออกจากภูเขาไปสร้างผลกระทบกับชาวบ้านท้ายน้ำ ติดตามจากรายงานของคุณไกร พรหมมิ