ข่าว

การจารึกพระสุพรรณบัฏและพระราชลัญจกรประจำรัชกาล

สิ่งสำคัญที่จะต้องทำขึ้นใหม่ เมื่อมีการเปลี่ยนพระเจ้าแผ่นดิน คือ พระสุพรรณบัฏเฉลิมพระปรมาภิไธย แผ่นดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกรประจำรัชกาล เป็นเครื่องมงคลที่ยึดถือกันมาจนเป็นโบราณราชประเพณี โดยแต่ละพระนามที่สถาปนาขึ้นนั้นล้วนมีนัยยะและความสอดคล้องกัน จากรัชกาลหนึ่งไปสู่อีกรัชกาลหนึ่ง แสดงถึงพระราชอิสริยยศและพระบรมเดชานุภาพของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ ที่ทรงเป็นหลักชัยของบ้านเมือง ติดตามรายละเอียดได้จากรายงานพิเศษ

“สุพรรณบัฏ” คือแผ่นทองคำรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่จารึกพระนามพระมหากษัตริย์

“พระราชลัญจกร” คือตราประจำพระองค์ของพระมหากษัตริย์ของแต่ละรัชกาล
ใช้ประทับกำกับพระปรมาภิไธยและประทับกำกับเอกสารสำคัญในการราชการแผ่นดิน เช่น รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ

 


 

อย่างไรก็ตาม หมายกำหนดการณ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในช่วงเดือนพฤษภาคม นั้นกำหนดให้วันที่ 2 พฤษภาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสรณ์ พระลานพระราชวังดุสิต ปฐมบรมราชานุสรณ์ สะพานพระพุทธยอดฟ้า และทรงบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์

วันที่ 3 พฤษภาคม จะประกาศการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เวลา 10.00 น. เชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ พระราชลัญจกร จากวัดพระศรีรัตนศาสนดาราม มายังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ

วันที่ 4 พฤษภาคม เวลา 10.00 น. สรงมุรธาภิเษก ณ ชาลาพระที่นั่งจักพรรดิพิมานและทรงรับน้ำอภิเษก ณ พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ และทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ขัตติยราชวราภรณ์และพระแสง ณ พระที่นั่งภัฐรบิฐ เวลา 14.00 น. เสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย เวลา 16.00 น. เสด็จฯขบวนราบใหญ่ ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ปราสาทพระเทพบิดร และพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

วันที่ 5 พฤษภาคม เวลา 09.00 น.พระราชพิธี เฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์ พระบรมวงศ์พระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย เวลา 16.30 น. เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค

วันที่ 6 พฤษภาคม เวลา 16.30 น. เสด็จออกสีหบัญชร ณ พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท รับการถวายพระพรชัยมงคลโดยพสกนิกรชาวไทย เวลา 17.30 น.เสด็จออกให้คณะทูตานุทูตและกงสุสต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลก่อนเข้าสู่พระราชพิธีเบื้องปลาย เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2562 ต่อไป