"รถตู้" ขาโหด! เบียดซ้าย เฉียดบี้ "บิ๊กไบค์" ฝากขนส่งจัดการด่วน

16 พ.ค. 2561 เวลา 11:07 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

ในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปวีดีโอโดย เจ้าพ่อคลิปเด็ด ได้โพสต์คลิปพร้อมข้อความระบุว่า ฝรั่งโวย เมื่อเจอรถตู้สายหนึ่งเสียชื่อบ้านเราหมด ห่าราก ทางโค้งเห็นไหมฝากขนส่งจัดการด่วนๆ

ทั้งนี้หากดูในคลิปภาพเหตุการณ์จะเห็นว่าฝรั่งที่ขับรถบิ๊กไบค์ได้ขับรถมาตามทางโดยปกติซึ่งเป็นมุมถนนโค้ง และทันใดนั้นมีรถที่ขับตามมาซึ่งเป็นรถตู้พยายามแซงรถบิ๊กไบค์คันดังกล่าว ซึ่งฝรั่งก็พยายามบีบแตรเพื่อเตือน เมื่อขับรถมาได้สักพักรถตู้คันก่อเหตุได้จอดลงมาเพื่อดูความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วได้เข้ามาพูดคุยกับคนขับรถ จากนั้นก็ได้แยกย้ายกันไป

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

ขณะเดียวกันสำนักงานยุติธรรมได้เผนแพร่ข้อมูลที่น่าสนใจ ซึ่งให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรทางบกเมื่อมีการเฉี่ยวชนกันบนถนน ซึ่งอาจมีผู้บาดเจ็บล้มตายหรือรถของอีกฝ่ายเสียหาย แต่ไม่มีผู้บาดเจ็บล้มตาย ไม่ว่าการเฉี่ยวชนนั้น จะเป็นความผิดของตนหรือไม่ กฎหมายต้องการให้บุคคลนั้นต้องแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ที่ใกล้เคียง ทันที เพื่อสามารถไปจัดการดูแลการจราจรมิให้ติดขัด หรือดูแลช่วยเหลือผู้บาดเจ็บล้มตายได้ทันท่วงที และต้องแสดงตัวต่อผู้ได้รับความเสียหายด้วย เพื่อสามารถติดต่อกรณีมีค่าทดแทนทางแพ่งในเวลาต่อมาด้วย แต่ในทางปฏิบัติปรากฏเสมอว่าเมื่อมีการเฉี่ยวชนกันแล้ว ผู้ขับขี่จะขับรถหลบหนีไปเลยโดยเห็นว่าตนเป็นฝ่ายถูก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขับขี่รถยนต์บรรทุกสิบล้อ หรือรถยนต์โดยสารประจำทางไปต่างจังหวัด เมื่อเกิดการชนกันแล้วจะหลบหนีเกือบทุกรายจนหนังสือพิมพ์จะลงข่าว

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

สำหรับผู้ขับขี่รถซึ่งเกิดอุบัติเหตุขึ้นไม่ว่าตนเป็นฝ่ายผิด หรือถูกต้องปฏิบัติตามมาตรา 78 ผู้ใดขับรถหรือขี่หรือควบคุมสัตว์ในทางซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล หรือทรัพย์สินของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นความผิดของผู้ขับขี่ หรือผู้ขี่ หรือควบคุมสัตว์ หรือไม่ก็ตาม ต้องหยุดรถ หรือสัตว์ และให้ความช่วยเหลือตามสมควร ...... และพร้อมทั้ง...แสดงตัวและแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ใกล้เคียงทันที กับ...ต้องแจ้ง....ชื่อตัว... ชื่อสกุล.. และที่อยู่..ของตนและหมายเลขทะเบียนรถแก่ผู้ได้รับความเสียหายด้วย

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

ในกรณีที่.......ผู้ขับขี่...หรือ....ผู้ขี่..หรือ...ควบคุมสัตว์หลบหนีไป หรือ....ไม่แสดงตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่เกิดเหตุ ให้สันนิษฐานว่า.....เป็นผู้กระทำความผิด และ.....ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจยึด......รถคันที่ผู้ขับขี่หลบหนี หรือ.....ไม่แสดงตนว่าเป็นผู้ขับขี่ ...จนกว่า...คดีถึงที่สุด หรือ....ได้ตัวผู้ขับขี่ ถ้า...เจ้าของ...หรือ...ผู้ครอบครอง....ไม่แสดงตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใน...หกเดือน...นับแต่วันเกิดเหตุ ให้ถือว่า...รถนั้น...เป็นทรัพย์สิน...ซึ่งได้ใช้ในการกระทำความผิด หรือ...เกี่ยวกับการกระทำความผิดและให้ตกเป็นของรัฐ"

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

 

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

อ้างอิง เจ้าพ่อคลิปเด็ด และสำนักงานยุติธรรม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด