เลือดสาด! เรือประมงล่าโหด "ฉลามวาฬ" นักท่องเที่ยวร้องลั่นกดดันให้ปล่อย

18 พ.ค. 2561 เวลา 13:35 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

วันนี้( 18 พ.ค.) ผู้ใช้บัญชีเฟซบุ๊ก Dusadee Chuaychian ได้โพสต์คลิปวิดีโอพร้อมระบุข้อความว่า "กัปตันเรือเราเห็นว่าเรือลากอวนมันตะเเคงข้างผิดปกติ กัปตันเอากล้องส่องทางไกลส่องดูเเล้วเห็นปลาฉลามวาฬ กัปตันวิ่งเรือเข้าไปใกล้ เพื่อกดดันให้เขาปล่อยปลาฉลามวาฬ คือทั้งลำเรือลากอวนเป็นพม่าหมด เรือเรากำลังวิ่งออกจากราชาใหญ่"

และต่อมาผู้ใช้เฟซบุ๊กรายดังกล่าวได้โพสต์ระบุข้อความต่อไปว่า "ฉลามวาฬน่าจะไม่รอดค่ะ"

ผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยังเจ้าของเฟซบุ๊กทราบว่า เหตุเกิดที่บริเวณ ระหว่างเกาะราชาใหญ่ กับเกาะเฮ จ.ภูเก็ต

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าสงวน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

โดยเสนอให้ 1)ปลาฉลามวาฬ (Rhincodon typus) 2)วาฬบรูด้า (Balaenoptera edeni) 3)วาฬโอมูระ (Balaenoptera omurai) 4)เต่ามะเฟือง (Dermochelys coriacea) ซึ่งเดิมเป็นสัตว์ทะเลหายาก มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์จนถึงใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง มีบทบาทและความสำคัญต่อระบบนิเวศทางทะเล อยู่ด้านบนของห่วงโซ่อาหาร ช่วยรักษาความสมดุล และเป็นตัวชี้วัดความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ มีความสำคัญในระดับนานาชาติ เนื่องจากมีการอพยพไปมาระหว่างประเทศ และเป็น flagship species ของการอนุรักษ์ และยังมิได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ประกอบกับประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention on International Tread in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITIES) จึงมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาที่กำหนดให้ประเทศสมาชิกต้องมีมาตรการในการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าอย่างเหมาะสม

ในคราวประชุมคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 มีมติเห็นชอบให้ปลาฉลามวาฬ (Rhincodon typus) วาฬบรูด้า (Balaenoptera edeni) วาฬโอมูระ (Balaenoptera omurai) และเต่ามะเฟือง (Dermochelys coriacea) เป็นสัตว์ป่าสงวน และเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าสงวน พ.ศ. ....

โดยสาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ได้กำหนดสัตว์ทะเลหายากจำนวน 4 ชนิด เป็นสัตว์ป่าสงวน ได้แก่ ปลาฉลามวาฬ (Rhincodon typus) วาฬบรูด้า (Balaenoptera edeni) วาฬโอมูระ (Balaenoptera omurai) และเต่ามะเฟือง (Dermochelys coriacea)

คลิป

 

 

 

 

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก  Dusadee Chuaychian