เตือน! โพสต์ขอเงินออนไลน์ ผิดกฎหมายคุก 1 เดือน ปรับ 1 หมื่น

21 มิ.ย. 2561 เวลา 2:35 น.

ทนายรัชพล ศิริสาคร เตือนผู้ใช้โซเชียลในการขอทาน เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย มีโทษปรับ 1 หมื่น จำคุก 1 เดือน

เฟซบุ๊กเพจ สายตรงกฎหมาย โดย ทนายรัชพล ศิริสาคร ประธานชมรมสนับสนุนการต่อสู้เพื่อตวามยุติธรรม ออกมาโพสต์เตือนผู้ใช้โซเชียลในการขอทาน เป็นเรื่องผิดกฎหมาย พระราชบัญญัติควบคุมขอทาน พ.ศ. 2559 จำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับ 1 หมื่นบาท โดยระบุว่า

ทนายรัชพล ศิริสาคร เตือนผู้ใช้โซเชียลในการขอทาน เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย มีโทษปรับ 1 หมื่น จำคุก 1 เดือน

ยุคโซเชียล คนก็ใช้โซเชียลได้เป็นประโยชน์จริงๆ แม้กระทั่งการขอทาน ยังมาอยู่บนโลกโซเชียลได้ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยเรามีกฎหมายห้ามขอทานแล้ว โดยเป็นพระราชบัญญัติควบคุมขอทาน พ.ศ. 2559 ซึ่งในมาตรา 13 ระบุว่า ห้ามบุคคลใดทำการขอทาน การกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการขอทาน

  1. การขอเงินหรือทรัพย์สินจากผู้อื่นเลี้ยงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการขอด้วยวาจา ข้อความ หรือการแสดงกิริยาอาการใด
  2. การกระทำด้วยวิธีการใดให้ผู้อื่นเกิดความสงสาร และส่งมอบเงินหรือทรัพย์สินให้

 

มาตรา 19 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 13 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทีนี้ก็ต้องมาดูว่าการขอทานในโซเชียล เป็นการขอเงินเพื่อเลี้ยงชีวิตรึเปล่า ถ้าไม่เอามาเลี้ยงชีวิต ก็ต้องดูว่าเป็นการทำให้คนอื่นสงสาร เลยโอนเงินให้หรือไม่

นอกจากนั้น การขอเงินที่บอกว่าจะนำไปซื้อข้าวกิน แล้วไม่ทำตาม หรือหลอกลวง อาจจะเข้าข่ายฉ้อโกงประชาชนได้ รวมถึง รายได้ที่มาจากการขอทาน อาจจะต้องเสียภาษี ซึ่งต้องดูเป็นกรณีไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด