เตือน! โพสต์ขอเงินออนไลน์ ผิดกฎหมายคุก 1 เดือน ปรับ 1 หมื่น

ทนายรัชพล ศิริสาคร เตือนผู้ใช้โซเชียลในการขอทาน เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย มีโทษปรับ 1 หมื่น จำคุก 1 เดือน

เฟซบุ๊กเพจ สายตรงกฎหมาย โดย ทนายรัชพล ศิริสาคร ประธานชมรมสนับสนุนการต่อสู้เพื่อตวามยุติธรรม ออกมาโพสต์เตือนผู้ใช้โซเชียลในการขอทาน เป็นเรื่องผิดกฎหมาย พระราชบัญญัติควบคุมขอทาน พ.ศ. 2559 จำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับ 1 หมื่นบาท โดยระบุว่า

ยุคโซเชียล คนก็ใช้โซเชียลได้เป็นประโยชน์จริงๆ แม้กระทั่งการขอทาน ยังมาอยู่บนโลกโซเชียลได้ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยเรามีกฎหมายห้ามขอทานแล้ว โดยเป็นพระราชบัญญัติควบคุมขอทาน พ.ศ. 2559 ซึ่งในมาตรา 13 ระบุว่า ห้ามบุคคลใดทำการขอทาน การกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการขอทาน

  1. การขอเงินหรือทรัพย์สินจากผู้อื่นเลี้ยงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการขอด้วยวาจา ข้อความ หรือการแสดงกิริยาอาการใด
  2. การกระทำด้วยวิธีการใดให้ผู้อื่นเกิดความสงสาร และส่งมอบเงินหรือทรัพย์สินให้

 

มาตรา 19 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 13 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทีนี้ก็ต้องมาดูว่าการขอทานในโซเชียล เป็นการขอเงินเพื่อเลี้ยงชีวิตรึเปล่า ถ้าไม่เอามาเลี้ยงชีวิต ก็ต้องดูว่าเป็นการทำให้คนอื่นสงสาร เลยโอนเงินให้หรือไม่

นอกจากนั้น การขอเงินที่บอกว่าจะนำไปซื้อข้าวกิน แล้วไม่ทำตาม หรือหลอกลวง อาจจะเข้าข่ายฉ้อโกงประชาชนได้ รวมถึง รายได้ที่มาจากการขอทาน อาจจะต้องเสียภาษี ซึ่งต้องดูเป็นกรณีไป