ไฟแต่งผิดกฎหมายสร้างความเดือดร้อนใครเจอแจ้งจับได้

02 ต.ค. 2562 เวลา 5:06 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ไฟแต่งสีสันแสบตาบนท้องถนนสร้างความเดือดร้อนให้เพื่อนร่วมทางและยังเข้าข่ายผิดกฏหมายเป็นพฤติกรรมที่ทำตามกันแบบผิดๆ ทางกรมขนส่งทางบก มีมาตรการเข้มงวดตรวจสอบ กรณีพบรถโดยสารสาธารณะฝ่าฝืนดัดแปลงอุปกรณ์ส่องสว่างในลักษณะดังกล่าว เป็นความผิดตามตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 71 ฐานใช้รถที่มีอุปกรณ์ส่วนควบไม่ถูกต้องตามที่กำหนด ต้องระวางโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท และอาจถูกสั่งระงับการใช้รถจนกว่าจะดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแถมผู้แจ้งเบาะแสจะได้รางวัลนำจับอีกด้วยในส่วนของรถ ที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ที่มีการแก้ไขดัดแปลงโคมไฟหน้า ให้เป็นแสงสีอื่น หรือดัดแปลงอุปกรณ์ส่วนควบ หรือเพิ่มเติมส่วนหนึ่งส่วนใดเข้าไป

จนทำให้แสงมีความสว่างจ้ามากจนเกินไป มีความผิดตามมาตรา 12 ฐานเพิ่มเติมสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าไปซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

หากประชาชนพบรถที่มีการดัดแปลงอุปกรณ์ส่องสว่างผิดกฎหมายสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน ได้ที่

1.E-mail : [email protected]

2.LINE : 1584กรมการขนส่งทางบก

3.Facebook : https://www.facebook.com/dlt1584/ หรือ 1584 ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ

โดยต้องแนบหลักฐานเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว ระบุสถานที่ เวลาที่พบเหตุ ชื่อและข้อมูลผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมการขนส่งทางบก