โรงเรียนอนุบาลบ้านหนู ประกาศเลิกกิจการ ทนพิษเศรษฐกิจไม่ไหว

24 ก.พ. 2563 เวลา 5:46 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

อีกหนึ่งองค์กรเอกชนที่เลิกการดำเนินธุรกิจ โรงเรียนอนุบาลบ้านหนู สถานรับเลี้ยงเด็กโพสต์เฟซบุ๊กแจ้งผู้ปกครอง "ปิดกิจการ" อันเนื่องมาจากจำนวนเด็กที่น้อยลง และพิษเศรษฐกิจ พร้อมขออภัยที่ไม่ได้ดูแลศิษย์อีกต่อไป และขอบคุณที่สนันสนุนตลอดมา

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ข้อความจากเฟซบุ๊ก โรงเรียนอนุบาลบ้านหนู สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ประกาศปิดกิจการโดยมีข้อความ ระบุว่า "เรียน ท่านผู้ปกครองทุกท่าน ทางโรงเรียนมีความจำเป็นต้องเลิกกิจการโรงเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจและจำนวนเด็กนักเรียนที่ลดลง ทางโรงเรียนและคณะครูมีความเสียใจเป็นอย่างมากที่ไม่ได้มีโอกาสดูแล อบรม สั่งสอนลูกศิษย์ที่รักทุกคนอีกต่อไป

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้จัดหาโรงเรียนเพื่อรองรับนักเรียนไว้แล้ว จึงขอเชิญผู้ปกครองทุกท่านเข้าร่วมประชุมในวันที่อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.-11.00 น. ทางโรงเรียนต้องกราบขออภัย และขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านในการสนับสนุนโรงเรียนด้วยดีอย่างเสมอมา"

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด