ม.ราชภัฏสวนสุนันทา สั่งห้าม นศ.ลาไปต่างประเทศ ป้องกันโควิด-19

26 ก.พ. 2563 เวลา 5:04 น.

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ออกมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 ฉบับที่ 2 เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อนักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัย

วันีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ออกมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 หรือ เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ฉบับที่ 2 เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อนักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

จึงไม่อนุญาตให้ นักเรียน นักศึกษา หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลาเพื่อเดินทางไปยังต่างประเทศตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ออกมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 ฉบับที่ 2 เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อนักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ออกมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 ฉบับที่ 2 เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อนักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด