ม.มหิดล ออกแถลง หลังพบ “คนต้องสงสัย” ติดไวรัสโคโรน่า โควิด-19

26 ก.พ. 2563 เวลา 8:11 น.

อธิการบดี ม.มหิดล สั่งบุคลากรดูแลสุขภาพ หลังพบคนต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า กลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง แต่รอผลตรวจยืนยัน สั่งดูแลใกล้ชิด

เมื่อช่วงค่ำวันที่ 25 ก.พ. 63 มีการเผยแพร่คำแถลงของ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กรณีการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในมหาวิทยาลัยมหิดล 

โดยคำแถลงระบุว่า เนื่องจากมีบุคลากรที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยว่าอาจสัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) จากการเดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงที่มีการระบาดต่อเนื่อง และมีอาการไข้ภายใน 14 วัน 

 ขณะนี้ มหาวิทยาลัยได้ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด และอยู่ในระหว่างรอผลการตรวจยืนยัน และได้มีการดูแลผู้ที่สัมผัสกับบุคลากรดังกล่าวตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม อย่างเคร่งครัด

สำหรับบุคลากรที่ไม่ได้ใกล้ชิดโดยตรงกับผู้ที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยดังกล่าว ขอให้ดูแลสุขภาพ และปฏิบัติตามแนวทางของประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล และกระทวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม

ลงชื่อ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในแถลงการณ์ของอธิการบดีไม่ได้มีการระบุว่า บุคลากรคนดังกล่าวอยู่ในคณะใดหรือส่วนงานใดของมหาวิทยาลัย 

อธิการบดี ม.มหิดล สั่งบุคลากรดูแลสุขภาพ หลังพบคนต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า กลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง แต่รอผลตรวจยืนยัน สั่งดูแลใกล้ชิด