เปิดกฎแห่งกรรม! "ขายของบวกกำไรลูกค้าเยอะเกินจริง" บาปไหม?

09 มี.ค. 2563 เวลา 10:32 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

เปิดกฎแห่งกรรม! "ขายของบวกกำไรลูกค้าเยอะเกินจริง" บาปไหม? หลักธรรมเพื่อดึงสติแก่ผู้ที่กำลังลุ่มหลงในอำนาจเงินทองจนลืมความทุกข์ยากของผู้อื่น โดยทางพุทธศาสนาระบุไว้ในศีล 5 ข้อ 4 "มุสาวาทา เวรมณี เว้นจากการกล่าวเท็จ"

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

Cr. Pantip

ข้อความจากผู้ใช้งานเว็บไซต์พลังจิตชื่อ นายตถาตา ตอบคำถามกระทู้ "ขายของแพงเกินจริง-ผิดศีลไหมครับ" ซึ่งได้อธิบายตามหลักพุทธศาสนาไว้ว่า มุสาวาทา เวรมณี เว้นจากการกล่าวเท็จ เท็จหรือมุสาคือไม่เป็นความจริง กล่าวเท็จคือพูดไม่จริง หรือพูดปดเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิด ไม่ใช่พูดด้วยปากเท่านั้น เขียนหนังสือเท็จปดเขา หรือแสดงอาการให้เขาเข้าใจผิด การแสดงความเท็จนั้น มักใช้กันเป็นส่วนมาก จึงเรียกว่ามุสาวาท แต่ก็หมายถึงทุกๆ วิธี ที่ทำให้คนอื่นเข้าใจผิดจากความจริง เช่น ที่เรียกว่า ปด ได้แก่ มุสาจังๆ เพื่อให้แตกกัน เพื่อหลอก เพื่อยอยก เพื่อประจบสอพลอ เป็นต้น มุสาวาททุกวิธีที่กล่าวนี้ มีโทษน้อย ปานกลางหรือมาก ตามระดับแห่งเรื่องที่มุสาจะก่อให้เกิดขึ้นได้เพียงไรและเจตนา(ความจงใจ) 

นอกจากนี้คลิป ThanavuddhoStoryOfficial ยังระบุการขายของแพงมีทั้งบาปและไม่บาป แบ่งเป็น 2 กรณีคือ

1. จำเป็นต่อชีวิต ขาดไม่ได้ เพระาคิดว่าลูกค้าเป็นลูกไก่ในกำมือ = บาป

2. ของแบรนด์เนมโก้ๆ ซื้อเพระาความอยาก ไม่ได้จำเป็นแก่ชีวิต เรื่องของความพอใจ = ไม่บาป